Wordt een Burger

Welkom, beste burger

[/vc_column_text]

Iedereen die bereid is een actieve participant in het QOLEI te worden, wordt een burger. Een burger worden houdt in dat je handelt in overeenstemming met de normen en waarden zoals vastgelegd in het handvest en de gedragsregels. Het QOLEI-ecosysteem is gebaseerd op billijkheid, iedereen kan participeren met hun talenten. Daarom houdt participatie in het QOLEI-ecosysteem als burger in dat je een rol op je neemt in één van de organismen. Je verklaart de statuten te zullen respecteren en dat je de tijd die je aan je rol besteed wijdt aan het uitvoeren van het doel van die rol, de cirkel of het QOLEI.

Participeer

Steek je energie in het initiatief en help het zich te ontwikkelen.
We zien graag dat je met jouw kennis, tijd en/of netwerk een bijdrage aan het QOLEI levert. Je kunt dit doen door een burger te worden en rollen in de organisatie op je te nemen. Schrijf je om te beginnen in als burger en vertel ons over je talenten.
Burgers zijn de drijvende kracht achter ons ecosysteem, ideeën zijn de vonken die verandering laten onbranden. Het doel van het QOLEI-ecosysteem is zulke ideeën uit te laten groeien tot geweldige inspanningen. Hiervoor heeft QOLEI de bijdragen van verschillende talenten en competenties van de burgers nodig./vc_column_text]

Verwerf status

Burgers verwerven status gebaseerd op hun inzet voor het ecosysteem. Deze inzet kan worden vertaald in verschillende vaardigheden, ambities of doelen van het individu. Verschillende doelen, zoals bijvoorbeeld het aan boord brengen van nieuwe burgers, initiatieven opzetten, bedrijven assisteren en kennis delen, worden beoordeeld en gedefinieerd als niveaus die mogelijk bereikt kunnen worden. Deze niveaus zijn onderverdeeld in de categorieën: Denkers, Scheppers, Bouwers, Leraren, Ambassadeurs en Burgers

[/vc_column_inner]

    In my role as a citizen I want to:

    Donate my time and effort through participationShare my knowledge through consultingShare my talents through teaching or sharing experiencesContribute supplies enabling business            Invest moneyFacilitate connections sharing my network

    I have read the “General terms and conditions” and agree with them. This includes The “Terms and conditions”, The “privacy policy”, The “Work Ethics”, The “Charter”, The “Constitution”, The “economic model”

    [/vc_row_inner]